BMS.EDU.TR

Sayfaya git

BMS.EDU.TR

Sayfaya git

BMS.EDU.TR

Sayfaya git

BMS.EDU.TR

Sayfaya git
BMS.EDU.TR Sayfaya git
BMS.EDU.TR Sayfaya git

HIZLANDIRILMIŞ PROGRAM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONEL SERTIFIKA PROGRAMI

Programın Amacı:

Programımızın amacı; endüstriyel kuruluşların ihtiyacı olan iş güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonu ve iş güvenliği sorumluluğu üstlenebilecek yetenekte 'İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı' ihtiyacını karşılamaktır. Bunun yanı sıra işyerlerinde risklerin minimize edilerek sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vererek işçi ve fabrika iş veriminin artması, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Öğrenim saatleri çalışanlar dikkate alınarak esnek tutulmaktadır. Mezun olan öğrencilerimiz, İş Güvenliği uzmanı olarak KKTC’deki tüm işletmelerde görev alabilirler. Endüstriyel Kuruluşların ihtiyacı olan İş Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun mühendislik düzeyinde olan işletmelerde, mühendisliğin bir alt kademesinde, mühendislik düzeyinde olmayan organizasyonlarda ise işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek yetenekte "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Teknikeri" yetiştirmektir.

Ayrıca bu programda,

  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eden ve yorumlayan
  • Mesleki etik kurallara uygun davranan,
  • Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alan,
  • Çalıştığı kurumun risk analizini yapabilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilen,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmek, hedeflerimiz arasındadır.

Staj: Programda okuyan öğrencilerin zorunlu staj süresi 4 ay (96 işgünü)dır. Öğrenciler stajlarını 1. ve 2. yıl sonunda tamamlarlar.

Unvan: Program mezunlarına “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI” unvanı verilir.

Çalışma olanakları: Meslek elemanları;

Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler.

Programdan mezun olan öğrencilerimiz, iş yeri çalışma yönetiminin güvenliğini sağlayabilecek, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kayıt, dosyalama, izleme yönetimine hakim, felaket bazlı tüm acil durumlarla ilgili yasal prosedür takibi ve uygulanmasını yapabilen, başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen, risk analizleri, çözüm önerileri ve buna bağlı planlama ile bütçelendirmelerini yapabilen, çevre güvenliği ile ilgili planlama ve yönetim bilgisi ile donanmış, başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen, mesleğinin gerektirdiği lisan bilgisine sahip hale gelecektir.

Eğitim Süresi: 2 Yıl

İsteğe Bağlı Hazırlık: Var

Eğitim Dili: İngilizce

Öğrenim Harcı:

Bu programa sadece yurtdışından KKTC’ye gelemeyen ve uzaktan eğitimle öğrenime devam edecek öğrenciler katılabilir. KKTC içinde yaşayan öğrenciler bu programlara başvuramazlar. Bu öğrenciler kayıt yapıldıktan sonra COVID-19 pandemi krizi bittiğinde KKTC’ye giriş yapıp öğrenime devam edebilirler. Aldıkları dersler normal eğitim programında alınmış kabul edilecektir.  

2019/20 Yaz-3 Ay-Hızlandırılmış Program = 450 Euro

2019/20 Yaz+2020/21 Güz Dönemleri = 600 Euro

2020/21 Güz+2020/21 Bahar Dönemleri = 900 Euro

2019/20 Yaz+2020/21 Güz+2020/21 Bahar Dönemleri = 900 Euro


Akreditasyonlar: Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24/01/2011 tarihinde kabul edilmiş ve 481/11 izni ile onaylanmıştır.


Web Tasarım - Global Medya