BMS.EDU.TR

Sayfaya git

BMS.EDU.TR

Sayfaya git

BMS.EDU.TR

Sayfaya git

BMS.EDU.TR

Sayfaya git
BMS.EDU.TR Sayfaya git
BMS.EDU.TR Sayfaya git

TURİZM MESLEK OKULU/UZAKTAN EĞİTİM

KONAKLAMA HİZMETLERİ YÖNETİMİ PROFESYONEL SERTIFIKA PROGRAMI

Programın Amacı:

Çağımızda “bacasız sanayi” olarak nitelendirilen ve çok hızlı gelişen turizm ve otelcilik sektörü, yabancı dil ve bilgisayara hakim, nitelikli, eğitilmiş insan kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Bölümün temel amacı; Türkiye ve dünya turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu; Turizm alanında gerekli olan tüm teorik bilgiye hakim, sıkı bir sektörel deneyime sahip, en az iki yabancı dile (çok iyi derecede) hakim, bilgisayar teknolojilerini kullanabilen, karar verebilme ve uygulayabilme yeteneğine sahip, dünya turizmindeki en son gelişmeleri yakından izleyen, insan ilişkilerinde uzmanlığa sahip olan, vizyonu geniş ve sürekli gelişime açık, kaliteli insan gücünü yetiştirebilmektir.

Öğrenciler, öğrenimleri boyunca turizm ve otel işletmeciliği alanının temel ilkelerini ve mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrar, alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini, turizm ve otel işletmecisi olarak hukuki sorumluluğunu bilir.

Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilir ve ticari hayatta kullanılan belgeleri tanır. İş hayatında meslek ahlakının önemini bilir, ayrıca dalı ile ilgili bilgisayar paket programlarını, gıda üretim, tüketim süreçlerindeki işlemleri, teknikleri ve esasları bilir ve uygular. Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilir, bilgi depolayabilir, depolanmış bilgileri kullanabilir. Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanır ve alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilir.

Staj: Programda okuyan öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay (96 işgünü)dır. Öğrenciler stajlarını 1. ve 2. yıl sonunda tamamlarlar.

Unvan: Program mezunlarına “Turizm ve Otelcilik Meslek Elemanı” unvanı verilir.

Çalışma olanakları: Bu programı başarıyla bitirenler kendi ilgi alanları çerçevesinde başta otellerde , turizm işletmelerinde ve benzeri alanlarda olmak üzere çok çeşitli iş kollarında çalışabilmektedirler.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, 3 ve daha üstü yıldızlı otellerde farklı departmanlarda kolaylıkla iş olanağı bulmaktadır. Mezunlarımız en alt kademeden başlayarak, otel yöneticiliğine kadar çıkma imkanına sahiptir.

Eğitim Süresi: 3 Ay

İsteğe Bağlı Hazırlık: Var

Eğitim Dili: İngilizce

Öğrenim Harcı: 

Bu programa sadece yurtdışından KKTC’ye gelemeyen ve uzaktan eğitimle öğrenime devam edecek öğrenciler katılabilir. KKTC içinde yaşayan öğrenciler bu programlara başvuramazlar. Bu öğrenciler kayıt yapıldıktan sonra COVID-19 pandemi krizi bittiğinde KKTC’ye giriş yapıp öğrenime devam edebilirler. Aldıkları dersler normal eğitim programında alınmış kabul edilecektir. 

2019/20 Yaz-3 Ay-Hızlandırılmış Program = 450 Euro

2019/20 Yaz+2020/21 Güz Dönemleri = 600 Euro

2020/21 Güz+2020/21 Bahar Dönemleri = 900 Euro

2019/20 Yaz+2020/21 Güz+2020/21 Bahar Dönemleri = 900 Euro


Akreditasyonlar: Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24/01/2011 tarihinde kabul edilmiş ve 481/11 izni ile onaylanmıştır.

Önlisans geçiş şartları: Öğrencilerin bir alt veya eşdeğer programlarda aldıkları derslerin kredileri bir üst programa geçmeleri halinde sayılacaktır. Çift ana dal ve yatay/dikey geçiş yönetmenliğine göre ilgili bölüm kurulu tarafından değerlendirilir.


Web Tasarım - Global Medya