BMS.EDU.TR

Sayfaya git

BMS.EDU.TR

Sayfaya git

BMS.EDU.TR

Sayfaya git

BMS.EDU.TR

Sayfaya git

Neden BMS

Bilginin sürekli artması ve bilimin gelişmesine paralel olarak teknolojinin her geçen gün kendini yenilemesi ülkelerin eğitim sürecini etkilemektedir. Bu nedenle eğitim programlarının güncel olması ve yapılan eğitim-öğretim ortamlarının çağın koşullarına uygun olması gerekmektedir. Özellikle mesleki ve teknik eğitim programlarının geliştirilmesinde toplumun ihtiyaçları ve ülkenin istihdam alanları göz ardı edilmemelidir; çünkü mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları, mezun ettiği öğrencileri nitelikli eleman olarak sektöre kazandırmakla görevlidir.

Gelişmiş ülkeler, bireylere verilen mesleki ve teknik eğitimde bireylerin teknolojiyi anlayıp kullanabilecek temel becerilere, iletişim ve problem çözme becerilerine ve işbirliği içinde çalışabilecek disipline sahip olmasına önem vermektedirler. Bununla beraber teknolojik değişim ve gelişimleri takip ederek eğitim sistemi ile kısa sürede bütünleştirip endüstrinin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü, verdiği mesleki ve teknik eğitim ile sektöre kazandırabilmektedirler.

Ülkemizde ise mesleki eğitim alanında uzman meslek elemanlarına büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. BMS var olan misyonu gereği, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda oluşturduğu mesleki eğitim programları ile bu eksikliği gidermek için uluslararası standartlar düzeyinde faaliyet yürütmektedir.

Mesleki ve teknik eğitim en genel anlamda, bireysel ve toplumsal yaşam için zorunlu olan bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tavır ve meslek alışkanlıkları kazandırarak bireyi zihinsel, duygusal, sosyal, ekonomik ve kişisel yönleriyle dengeli biçimde geliştirme sürecidir. Bu bağlamda BMS, sizleri mesleki eğitim alanında uluslararası alanda tanınmış derecelere sahip olma imkanı sunmakta ve daha emin bir geleceğe hazırlayan eğitim programları sunmaktadır. Okulumuzda teorik eğitim sürecinden sonra pratik eğitime verilen önem ,mezunlarımızın meslek hayatına atıldıklarında kendi alanlarında yetkin,donanımlı ve kariyer sahibi bireyler olarak toplum içinde yer almalarını sağlamaktadır.

Bilinmektedir ki, meslek seçimi, yaşamımızda aldığımız önemli kararlardan biridir. Günümüzün büyük bir bölümünün iş ortamında ve işe yönelik faaliyetlerle geçtiğini düşünürsek, meslek seçiminin ne kadar önemli bir karar olduğunu daha iyi anlaşılabilecektir. Meslek seçimi sadece ne iş yapılacağı ile değil aynı zamanda nasıl bir yaşam sürüleceği ile de ilgilidir. Bireyin seçtiği meslek gelecekteki yaşam standardını, tarzını ve sosyal yaşantılarını belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu nedenle kişinin öğrenim görmek istediği mesleki eğitim alanının yüksek eğitim standartlarında olması ve özellikle de pratik düzeyin ağırlıklı olduğu bir eğitim görmesi oldukça önemlidir.

BMS bu prensiplerin farkında olarak tüm öğrencilerine kaliteli eğitim sunmayı kendine hedef belirleyen en önemli mesleki eğitim kurumlarından biridir.

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz uluslararası tanınmış derece belgelerine sahip olacaklar ve dünyanın her yerinde çok rahat iş imkanı bulabileceklerdir. Arzu eden adaylar ise kendi iş yerlerini açabilecek düzeye ulaşabilecekleri eğitim-öğretim programlarına da katılabileceklerdir. Okulumuzdan mezun olan mesleki eğitim elemanları sektöre kazandırılan bireyler olarak; üretken, topluma faydalı ve sosyal ilişkiler kurabilen bireyler olmakta ve üretkenliğin vermiş olduğu mutlulukla mesleki doyuma ulaşmaktadırlar.


Web Tasarım - Global Medya